4.2.2. Взяття суб`єкта підприємницької діяльності – фізичної особи на облік платників податків в органі державної податкової служби

4.2.4. Реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності – фізичної особи в органі Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

4.2.5. Реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності – фізичної особи в органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

4.2.6. Реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності – фізичної особи в органі Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності

4.2.7. Одержання суб`єктом підприємницької діяльності – фізичною особою дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів та їх виготовлення

4.3.4. Включення суб`єкта підприємницької діяльності — юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

4.3.6. Реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності — юридичної особи як платника страхових внесків до Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

4.3.7. Реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності — юридичної особи як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

4.3.8. Реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності — юридичної особи як платника страхових внесків до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності

4.3.10. Одержання суб`єктом підприємницької діяльності — юридичною особою дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів та їх виготовлення

1.1. Адміністративна процедура як правова форма надання адміністративних послуг: поняття, ознаки, класифікація та співвідношення із суміжними правовими поняттями

1.3. Безконтактні адміністративні послуги, що надаються Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру: нормативне забезпечення, ознаки, поняття та різновиди

2.1. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру як суб`єкт надання безконтактних адміністративних послуг

2.2. Стадії адміністративної процедури з надання безконтактних адміністративних послуг Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру

2.3. Стандарти надання безконтактних адміністративних послуг Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру

2.4. Зарубіжний досвід надання безконтактних адміністративних послуг у сфері земельно-кадастрових відносин: критичний аналіз та шляхи запозичення для України