Механізми забезпечення національної безпеки

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА-ЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ – система процедур, що формують рішення або правила взаємодії органів державної влади, політичних партій та рухів, організацій, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, громадян та практичні заходи, важелі, стимули, способи дій з визначення та організації (залучення) необхідних і достатніх матеріальних, духовних, людських ресурсів, інтеграції різних сфер суспільства з метою захисту національних інтересів від загроз, вирішення завдань забезпечення національної безпеки.

© Абрамов В.І.

Site Footer