Інклюзивна політика

ІНКЛЮЗИВНА ПОЛІТИКА – система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій міжгалузевого характеру на певний період часу щодо зменшення соціальної нерівності, забезпечення прав і свобод кожної людини, рівного доступу до отримання різного роду послуг, у тому числі забезпечення включення всіх заінтересованих у процеси розроблення актуальних для суспільства рішень та їх реалізації.

© Дегтярьова І.О.

Site Footer