Автономія законодавча

АВТОНОМІЯ ЗАКОНОДАВЧА – право, надане окремим юридичним та фізичним особам, що не є суб’єктами апарату держави, видавати самим собі на окремій території норми об’єктивного права, тобто норми, обов’язкові не лише тільки для них, а й для третіх осіб.

© Марчук Р.П.

Site Footer