Кластер

КЛАСТЕР – 1) система постачальників, виробників, споживачів, елементів промислової інфраструктури, дослідницьких інститутів, що взаємодіють у процесі створення додаткової вартості (одним із засновників теорії кластеризації є Майкл Портер); 2) територіально-галузеве інтеграційне об’єднання підприємств та організацій, спрямованих на інноваційний розвиток, що взаємодоповнюють одне одного і посилюють власні конкурентні переваги за рахунок спільного синергетичного ефекту.

© Чикаренко І.А.

Site Footer