Конкурентоспроможність території (села, селища, міста, району, регіону, держави, їх об’єднань)

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ (СЕЛА, СЕЛИЩА, МІСТА, РАЙОНУ, РЕГІОНУ, ДЕРЖАВИ, ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ) – інтегральна здатність території підвищувати рівень та якість життя населення, утримувати, залучати та використовувати різноманітні ресурси більш ефективно, ніж на інших територіях, у тому числі зарубіжних.

© Дегтярьова І.О.

Site Footer