Модель стандартних витрат

МОДЕЛЬ СТАНДАРТНИХ ВИТРАТ – метод кількісного (у часовому та грошовому вимірі) визначення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання, установленого нормативним регулюванням. Цей метод базується на декомпозиції нормативного регулювання на окремі компоненти (інформаційні зобов’язання, процеси, дії), які можна виміряти. Вимірювання за цим методом має на меті визначення комплексу адміністративних дій, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання, для того щоб належним чином виконати вимоги нормативного регулювання. Цей метод не дає змоги оцінити доцільність запровадження регулювання, а лише вартість для суб’єктів, які мають його виконувати. Застосування цього методу дає можливість установити причини виникнення адміністративних витрат та суттєво підвищити результативність і ефективність зусиль зі зменшення адміністративного навантаження. Метод успішно використовують для вимірювання адміністративного навантаження проектів регулювань та діючих регулювань.

© Літвінов О.В.

Site Footer