Адміністративний аудит

АДМІНІСТРАТИВНИЙ АУДИТ –

незалежна перевірка завдань і функцій, виконуваних посадовою особою чи організацією, установою, підприємством, організаційно-розпорядчого характеру для встановлення їх відповідності прийнятим стандартам і нормам; перевірка, здійснювана адміністративним персоналом організації чи спеціально створе-ним структурним підрозділом стосовно працівників на предмет відповідності їх діяльності завданням і функціям, визначеним у посадових інструкціях чи інших регламентуючих нормативно-правових актах.

© Кирій С.Л.

Site Footer