7.2 Система органів внутрішніх справ

З 2014 року Україна встала на шлях докорінних змін у всіх сферах суспільного життя, побудови демократичної, правової держави та формування громадянського суспільства. Змінюється життєдіяльність суспільства, змінюються функції держави, а, отже, змінюються і функції органів внутрішніх справ у цілому. У систему органів внутрішніх справ входять:

 1. Міністерство внутрішніх справ ( далі – МВС України)(апарат та підпорядковані органи) яке забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері внутрішніх справ.
 2. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики у відповідній сфері. Організація, повноваження і порядок діяльності центральних органів виконавчої влади визначаються законодавством.

До складу центральних органів виконавчої влади у сфері внутрішніх справ входить:

– Національна поліція України;

– центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні – Державна прикордонна служба України;

– центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів – Державна міграційна служба України;

– центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності – Державна служба надзвичайних ситуацій України;

1) Національна гвардія України. Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи органів внутрішніх справ, завдання та функції якого визначені Законом України «Про Національну гвардію України».

До загальної структури МВС України входять:

– апарат МВС України;

– Головний центр з надання сервісних послуг та центри з надання сервісних послуг як територіальні органи МВС України;

– навчальні заклади та науково-дослідні установи;

– заклади охорони здоров’я, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління МВС України.

Загальна чисельність МВС України визначається Верховною Радою України.

Основні завдання МВС України:

– забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері внутрішніх справ;

– визначення пріоритетних напрямів розвитку органів внутрішніх справ;

– інформування та надання роз’яснень щодо здійснення державної політики у сфері внутрішніх справ;

– узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;

– забезпечення здійснення соціального діалогу у сфері внутрішніх справ;

– здійснення інших завдань, визначених законами України.

Функції МВС України визначаються законами та Положенням про МВС України, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Міністр внутрішніх справ України як член Кабінету Міністрів України здійснює повноваження, визначені Законами України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади».

Основними напрямами діяльності Міністерства внутрішніх справ є забезпечення діяльності органів внутрішніх справ який включає:

– підготовку кадрів;

– фінансове і матеріально-технічне забезпечення;

– ресурсне забезпечення;

– наукове забезпечення;

– судово-експертна діяльність та техніко-криміналістичне забезпечення;

– інформаційне забезпечення;

– матеріально-побутове забезпечення та соціальний захист;

– медичне забезпечення;

– забезпечення внутрішньої безпеки;

– взаємодію органів внутрішніх справ;

– взаємодію із суб’єктами приватного та публічного права.

Фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством..

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право відповідно до законодавства безоплатно надавати органам внутрішніх справ службові та жилі приміщення, транспортні засоби, засоби зв’язку і телекомунікації, необхідні для виконання покладених законом завдань.

Органи внутрішніх справ мають службові приміщення та споруди, об’єкти соціальної інфраструктури, службовий житловий фонд, забезпечують експлуатацію та функціонування систем зв’язку, телекомунікаційних мереж і є спеціальними користувачами радіочастотного ресурсу України. Майно підприємств, установ і організаціями, що належать до сфери управління органів внутрішніх справ, є державною власністю.

МВС визначає основні напрями наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ. Вищі навчальні заклади та наукові установи проводять науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи з визначених напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ.

Державні спеціалізовані експертні установи МВС України проводять судову експертизу в кримінальному, виконавчому провадженнях, адміністративних, цивільних та господарських справах, справах про адміністративні правопорушення; в установленому порядку залучаються до проведення слідчих (розшукових) дій, ведуть криміналістичні обліки.

Інформаційне забезпечення органів внутрішніх справ здійснюється через єдину інформаційно-телекомунікаційну систему МВС України виключно для виконання завдань, покладених законом на органи внутрішніх справ. МВС України здійснює:

– ведення та використання інформаційних ресурсів, формування політики інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ;

– інформаційну взаємодію з іншими державними органами, правоохоронними органами іноземних держав та міжнародними організаціями.

Органи внутрішніх справ формують та підтримують інформаційні ресурси, що входять до єдиної інформаційної системи МВС України, щодо:

– осіб, стосовно яких працівниками органів внутрішніх справ проводиться профілактична робота;

– виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень, осіб, які їх учинили; руху кримінальних проваджень; обвинувачених, обвинувальний акт стосовно яких надіслано до суду;

– розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які ухиляються від відбування покарання або вироку суду;

– розшуку безвісти зниклих осіб;

– установлення особистості невпізнаних трупів та осіб, які не можуть надати про себе будь-яких відомостей у зв’язку із хворобою або малолітнім віком;

– зареєстрованих в органах внутрішніх справ кримінальних або адміністративних правопорушень, подій, які загрожують особистій чи громадській безпеці, надзвичайних подій;

– осіб, затриманих за підозрою у вчиненні правопорушень (адміністративне затримання; затримання за дорученням правоохоронних органів; затримання осіб органами досудового розслідування; адміністративний арешт, домашній арешт);

– осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах щодо яких здійснюється органами внутрішніх справ;

– зареєстрованих кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, осіб, які їх учинили, та результатів розгляду цих правопорушень у судах;

– іноземців та осіб без громадянства, затриманих поліцією за порушення встановлених правил перебування в Україні;

– викрадених номерних речей, цінностей та іншого майна, які мають характерні ознаки для їх ідентифікації, або речей, пов’язаних з учиненням правопорушень, відповідно до звернень громадян;

– викрадених (втрачених) документів за зверненням громадян;

– знайдених, вилучених предметів і речей, у тому числі заборонених або обмежених в обігу, а також документів з ознаками підробки, які мають індивідуальні (заводські) номери;

– викрадених транспортних засобів і транспортних засобів, які розшукуються у зв’язку із зникненням безвісти особи, виявлених безгосподарних транспортних засобів, а також викрадених (втрачених) номерних знаків;

– виданих дозвільних документів у сфері безпеки дорожнього руху та дозволів на рух окремих категорій транспортних засобів;

– зброї, що перебуває у користуванні громадян, підприємств, установ, організацій, господарських об’єднань, яким надано дозвіл на її придбання, зберігання, носіння, перевезення;

– викраденої, втраченої, вилученої, знайденої зброї, а також добровільно зданої із числа тієї, що незаконно зберігалася;

– персональних даних осіб та іншої інформації, що формується відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»;

– громадян України, іноземців та осіб без громадянства, зареєстрованих у пунктах пропуску через державний кордон;

– осіб, затриманих за порушення вимог законодавства про державний кордон;

– осіб, яким заборонено в’їзд в Україну;

– іноземців та осіб без громадянства, у тому числі тих, яким оформлено посвідку на постійне проживання в Україні;

– транспортних засобів, що перетнули державний кордон;

– документів, що дають право на в’їзд до та виїзд з України;

– суб’єктів господарювання, в яких утворюється відомча пожежна охорона;

– потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки;

– пожеж та їх наслідків;

– об’єктів та окремих територій, що підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами на договірній основі;

– виданих ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

– виданих ліцензій на провадження охоронної діяльності;

– єдиної системи цивільного захисту;

– реєстрації місця проживання або місця перебування особи;

– документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи;

– імміграції в Україну;

– осіб, які отримали або претендували на отримання статусу біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, осіб, які набули (припинили) громадянство України, та осіб, яким надано (скасовано) дозвіл на імміграцію в Україну.

Органи внутрішніх справ відповідно до покладених на них завдань та повноважень, передбачених законом, в обсягах і порядку, встановлених законодавством та підзаконними міжвідомчими нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України та держателів відповідних реєстрів, мають право безпосереднього оперативного доступу до таких реєстрів:

 • Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
 • Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів;
 • Єдиного реєстру громадських формувань;
 • Єдиного державного демографічного реєстру;
 • Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
 • Єдиного реєстру нотаріусів;
 • Єдиного реєстру довіреностей;
 • Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
 • Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
 • Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;
 • Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • Єдиного реєстру досудових розслідувань;
 • Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;
 • Єдиного державного реєстру судових рішень;
 • Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • Державного реєстру виборців;
 • Реєстру позичальників;
 • Реєстру документів дозвільного характеру;
 • Єдиного ліцензійного реєстру.

Доступ до інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи МВС України, а також до державних реєстрів надається авторизованим користувачам уповноважених на такий доступ органів внутрішніх справ з додержанням вимог законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та про захист персональних даних, а також європейських стандартів.

МВС забезпечує збереження інформації щодо всіх дій авторизованих користувачів органів внутрішніх справ, пов’язаних з доступом до та використанням єдиної інформаційної системи МВС України, не менш як протягом одного року з дня вчинення відповідної дії.

Міністерство внутрішніх справ України забезпечує проведення профілактичних, лікувальних, оздоровчих та реабілітаційних заходів для персоналу органів внутрішніх справ, якому таке право надано законом, у закладах охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, за встановленими Міністерством охорони здоров’я України стандартами.

З метою попередження, виявлення та припинення кримінальних, адміністративних правопорушень у професійній діяльності персоналу органів внутрішніх справ, а також усунення загроз його життю або здоров’ю, що виникають внаслідок учинення протиправних посягань, пов’язаних з відповідною діяльністю у складі апарату МВС України, діє підрозділ внутрішньої безпеки.

Підрозділ внутрішньої безпеки забезпечує здійснення покладених на нього завдань у всіх органах внутрішніх справ, крім розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні. Підрозділ внутрішньої безпеки підпорядковується безпосередньо Міністрові внутрішніх справ України.

Працівники підрозділу внутрішньої безпеки МВС України мають право зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також застосовувати фізичний вплив у випадках, на умовах та в порядку, передбачених Законом «Про Національну поліцію».

Працівники підрозділу внутрішньої безпеки МВС України підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Шкода, завдана майну працівника підрозділу внутрішньої безпеки МВС країни чи майну членів його сім’ї у зв’язку з виконанням службових обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винуватих осіб у порядку, встановленому законом.

У разі загибелі (смерті) працівника підрозділу внутрішньої безпеки МВС України під час виконання службових обов’язків сім’ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного розміру оплати праці загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Органи внутрішніх справ та їх територіальні органи організовують взаємодію підрозділів з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері внутрішніх справ шляхом запобігання, усунення або мінімізації негативних наслідків правопорушень, надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, а також причин і умов, що сприяли їх учиненню або виникненню. Порядок взаємодії органів внутрішніх справ за окремими напрямами діяльності визначається наказами МВС України.

Органи внутрішніх справ під час виконання покладених на них завдань взаємодіють з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, фізичними та юридичними особами, органами іноземних держав, міжнародними організаціями на підставах та в порядку, визначеному законодавством, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також установчими документами та правилами міжнародних організацій, членом яких є Україна.

Контроль за діяльністю органів внутрішніх справ та їх звітність здійснюються в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» та іншими Законами України.

Нагляд за додержанням вимог законів підрозділами органів внутрішніх справ, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, виконують судові рішення в кримінальних провадженнях, а також застосовують інші заходи примусового характеру, пов’язані з обмеженням особистої свободи громадян, здійснюють органи прокуратури України.

Site Footer