Ідеологія державотворення

ІДЕОЛОГІЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ – 1) сукупність теоретично обґрунтованих ідей, принципів, норм, установок, ідеалів, цілей, що є прийнятними для всіх громадян держави і орієнтують їх на забезпечення цілісності й міцності держави, консолідації нації, соціально-економічний і культурний розвиток; 2) сукупність ідей, уявлень, система поглядів, що поділяються суспільством або переважною його більшістю стосовно об’єднання навколо спільної мети, спрямованої на зміцнення суверенітету й економічної незалежності, безпеки, територіальної цілісності країни, побудову міцної суверенної держави.

© Карлова В.В.

Site Footer