Ноополітика

НООПОЛІТИКА – державна інформаційна стратегія з питань управління міжнародними процесами шляхом формування в громадськості позитивного чи негативного ставлення до зовнішньої і внутрішньої політики держави або блоку держав з метою створення позитивного або негативного іміджу пропагованих ЗМІ ідей і моральних цінностей з активним використанням механізмів психологічного впливу на масову свідомість. Концепт “Н.” приходить на зміну поняттю “інформаційна війна”. Сучасний інформаційний світ настільки швидкоплинний, що поняття “війна”, що має певну тривалість і масштабність інформаційних акцій (кампаній), поступово нівелюється, натомість на авансцену виходить новітня глобальна інформаційна стратегія держав – Н.

© Запорожець Т.В.

Site Footer