Демографічний прогноз

ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ – науково обґрунтоване передбачення основних параметрів руху населення та майбутньої демографічної ситуації: чисельності, статево-вікової та сімейної структури, народжуваності, смертності, міграції, що сукупно становлять базу для подальших прогнозів та планів соціально-економічних процесів і є обов’язковим при формуванні довго- і середньострокової стратегії соціально-економічного розвитку країни або регіону та розробки методів демографічної політики щодо забезпечення відтворення населення.

© Клешня Г.М.

Site Footer