Аудит персоналу в системі публічної служби

АУДИТ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

консультаційної підтримки, аналітичної оцінки і незалежної експертизи персоналу, яка поряд із проведенням інших видів аудиту дає змогу досягнути об’єктивної оцінки діяльності системи публічної служби та розробити рекомендації щодо вдосконалення кадрової політики. Предметом аудиту персоналу виступають складові процесу управління персоналом, а об’єктом – управління персоналом в системі публічної служби.

© Пахомова Т.І.

Site Footer