2.5. Міжнародна система інтелектуальної власності

Основою міжнародної системи інтелектуальної власності на кінець 2004 року є 22 угоди, 14 з яких регулюють правовідносини у сфері промислової власності, а вісім відносять до авторського права і суміжних прав. Україна приєдналася до 14 договорів і продовжує роботу щодо приєднання до інших. Нижче наведений перелік Міжнародних договорів.

Договори про захист інтелектуальної власності:

– Бернська конвенція про захист літературних і художніх творів;

– Брюссельська конвенція про поширення сигналів, що передають програми через супутник;

– Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм;

– Мадридська угода про санкції за неправдиві та неправильні позначення походження виробів;

– Найробський договір про охорону олімпійського символу;

– Паризька конвенція про охорону промислової власності;

– Договір про патентне право (РLТ);

– Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення;

– Договір про закони про торговельні марки;

– Договір про міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів;

– Вашингтонський договір про інтелектуальну власність стосовно інтегральних схем;

– Договір ВОІВ про авторське право;

– Договір ВОІВ про виконання і фонограми.

Глобальні договори системи охорони:

– Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури;

– Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків;

– Лісабонська угода про захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародної реєстрації.

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків;

– Договір про патентну кооперацію.

Договори про класифікації:

– Локарнська угода про утворення міжнародної класифікації промислових зразків;

– Ніццька угода про міжнародну реєстрацію товарів і послуг для реєстрації знаків;

– Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію;

– Віденська угода про утворення міжнародної класифікації зображувальних елементів.

Адмініструє ці договори Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), яка була заснована у 1967 р. на Дипломатичній конференції у Стокгольмі. У 1974 р. ВОІВ отримала статус однієї з 16 спеціалізованих організацій ООН. На сьогодні членами ВОІВ є 179 держав, у тому числі й Україна.

Головними завданнями ВОІВ є:

– поліпшення взаєморозуміння і розвиток співробітництва між державами в інтересах їх взаємної користі на основі поваги до їх суверенітету і рівності;

– заохочення творчої діяльності, сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі;

– модернізація та підвищення ефективності адміністративної діяльності міжнародних угод, що створені у сфері охорони промислової власності, а також охорона літературних і художніх творів.

Контроль за виконанням Угод здійснюють керівні органи ВОІВ.

Конвенція, що засновує ВОІВ, передбачає наявність чотирьох органів: Генеральної Асамблеї, Конференції, Координаційного комітету і Міжнародного бюро ВОІВ (секретаріату).

Генеральна Асамблея ВОІВ, членами якої є держави-члени ВОІВ за умови, що вони також є членами Асамблеї Паризького і (або) Бернського Союзів, а також Швейцарської Конфедерації — країни місця перебування ВОІВ, є верховним органом ВОІВ. На відміну від Генеральної Асамблеї у Конференції беруть участь усі держави, що є членами ВОІВ. Членами Координаційного комітету є 72 країни, у тому числі Україна. Координаційний комітет — це виконавчий орган Генеральної Асамблеї і Конференції, що виконує консультативні функції.

Генеральна Асамблея і Конференція скликаються на чергові сесії кожні два роки, Координаційний комітет — щорічно. Виконавчим головою ВОІВ є генеральний директор, що обирається Генеральною Асамблеєю на шестирічний термін. Секретаріат ВОІВ має назву “Міжнародне бюро”. Секретаріат знаходиться в Женеві (Швейцарія).

Site Footer