Державно-приватне партнерство

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО – система відносин між державними та приватними партнерами, у процесі реалізації яких ресурси обох партнерів об’єднуються з відповідним розподілом ризиків, відповідальності між ними, для взаємовигідної співпраці на довгостроковій основі в межах реалізації проектів, спрямованих на розв’язання нагальних соціально-економічних проблем.

© Козаков В.М.

Site Footer