Загальна оцінна структура (ООС/CAF)

ЗАГАЛЬНА ОЦІННА СТРУКТУРА (ООС/CAF) – модель оцінювання публічного управління за встановленою шкалою відповідно до загальновизнаних у Європі критеріїв, що передбачає, зокрема, вимірювання результатів протягом певного часу за допомогою регулярного самооцінювання. Дає можливість визначити прогрес у діяльності, а також потреби та проблеми організації. Базується на тому, що значні результати в організаційній діяльності на благо громадян, споживачів, суспільства можуть бути досягнуті за впровадження активної стратегії лідерства й планування людських ресурсів, партнерства та процесів. Дає змогу інтегрувати різні ініціативи з управління якістю у процес управління.

© Москаленко С.О.

Site Footer