Політична еволюція

ПОЛІТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ – система поступових змін у політичній сфері суспільного життя в напрямі її ускладнення, диференціації структури, підвищення рівня організації (прогресивна еволюція, прогрес) або ж у напрямі спрощення, зниження системної структури (регресивна еволюція). Змістом прогресивної П.е. є вихід публічної політики на новий рівень, який дає змогу адекватно реагувати на виклики часу. Зміст регресивної П.е. зводиться до негативних змін у структурі політичної системи, зниження динаміки політичного процесу, норм, цінностей і умов її функціонування. У цій ситуації відцентрові тенденції наро-стають, домінують над інтеграційними і ведуть до того, що рішення, які приймаються правлячим режимом, втрачають політичну ефективність, а сам режим втрачає свою легітимність.

© Пухкал О.Г.

Site Footer