Податки

ПОДАТКИ – у широкому розумінні – фінансові відносини між державою і юридичними та фізичними особами з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання органами публічної влади покладених на них функцій і повноважень; у вузькому розумінні – обов’язкове, індивідуальне, безвідплатне, безеквівалентне вилучення грошових коштів від фізичних та юридичних осіб у порядку, що його визначено на законодавчому рівні, і яке зараховується до бюджету відповідного рівня.

© Ільченко-Сюйва Л.В.

Site Footer