Корпоративна культура територіальних громад

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТЕРИ-ТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД – система цінностей, вірувань, очікувань, ділових принципів, традицій і ритуалів, які існують у спілкуванні й діяльності людей, формують корпоративний дух, визначають межі загальних відносин та поведінку окремих осіб, колективів і влади в організації. Корпоративна культура в самоврядуванні територіальних громад має бути представлена системою формальних і неформальних правил, норм життєдіяльності, індивідуальних і групових інтересів, особливостей поведінки влади, суб’єктів господарювання і жителів, що підтверджують показники спроможності територіальних громад до розвитку, їх задоволеності рівнем життя, рівнем взаємного співробітництва і відносинами з владою.

© Бобровська О.Ю.

Site Footer