Інноваційна інфраструктура

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА – сукупність підприємств, організацій, установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо) (Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІУ “Про інноваційну діяльність”). У ст. 16 Закону зазначено, що підприємство може функціонувати у вигляді інноваційного центру, бізнес- інкубатора, технополісу, технопарку тощо. І.і. – один із основних компонентів забезпечення інноваційного розвитку, і саме від рівня її розвинутості залежить активізація інноваційної діяльності та приплив інвестицій для її здійснення.

© Чикаренко І.А.

Site Footer