Медіація в місцевому самоврядуванні

МЕДІАЦІЯ В МІСЦЕВОМУ САМО-ВРЯДУВАННІ – 1) практика альтернативного вирішення правових конфліктів без звернення до класичних судових процедур; 2) у місцевому самоврядуванні – певний підхід до вирішення конфлікту, пов’язаного із сферою місцевого самоврядування, у якому нейтральна третя сторона забезпечує структурований процес, спрямований на формування передумов і забезпечення можливості конфліктуючим сторонам прийти до взаємно прийнятного вирішення спірних питань. Ознаками медіації в місцевому самоврядуванні є такі: добровільність; конфіденційність; наявність структурованої процедури проведення; часткове втручання третьої сторони (медіатора):

а) допомога у налагодженні спілкування;

б) сприяння проходженню справи. Зважаючи на процеси децентралізації, що зумовлюють збільшення питомої ваги функцій та повноважень у органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які, зі значною часткою вірогідності, провокуватимуть зростання кількості конфліктних ситуацій, роль М.м.с. зростатиме.

© Колтун В.С.

Site Footer