Надзвичайні ситуації природного характеру

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ – порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті, пов’язане з небезпечним геофізичним, геологічним, метеорологічним або гідрологічним явищем, деградацією ґрунтів чи надр, пожежею у природних екологічних системах, зміною стану повітряного басейну, інфекційною захворюваністю та отруєнням людей, інфекційним захворюванням свійських тварин, масовою загибеллю диких тварин, ураженням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками тощо. На території України небезпечні природні явища зумовлені проявом ендогенних (сейсмічність), екзогенних (селі, зсуви, обвали, карст, просідання ґрунту, ерозія тощо), гідрометеорологічних (суховії, посухи, пилові бурі, снігові лавини, повені, зливи, вітровали тощо) процесів, а також санітарно-епідеміологічним становищем. Відносне збільшення кількості та масштабів Н.с.п.х., а отже, й посилення негативних їх наслідків відбувається внаслідок зростання антропогенного на-вантаження з боку людської цивілізації на природне середовище.

© Клименко Н.Г.

Site Footer