Відповідальність позитивна та ретроспективна

Юридична відповідальність держави є одним з видів соціальної відповідальності. Поняття відповідальності можна розглядати у двох аспектах: позитивному (активному) та ретроспективному (негативному).

Позитивну відповідальність у публічно-правових відносинах можна охарактеризувати як активне усвідомлення та добровільне виконання особами, що представляють державу (її органи) та органи місцевого самоврядування, своїх обов’язків перед суспільством та громадянами, усвідомлення змісту власних діянь та відповідність цих діянь зобов’язанням правового та морально-правового характеру. Тобто, позитивна відповідальність – це специфічна гарантія того, що держава, в тому числі в особі своїх органів, та органи місцевого самоврядування будуть виконувати всі покладені на них зобов’язання як обов’язок вчинити певні діяння.

Юридична відповідальність в ретроспективному плані загалом розуміється як покладення на суб’єкта відповідальності незалежно від його згоди, зобов’язань, настання несприятливих для нього наслідків, зокрема застосування покарання (санкції) за порушення норм права.

Site Footer