Агітація

АГІТАЦІЯ – найважливіший засіб впливу на свідомість і настрій широких мас з метою спонукати їх до політичної активності. А. проводиться шляхом поширення певних ідей і гасел за допомогою різноманітних засобів: через пресу (газети, журнали, листівки тощо), усні виступи (доповіді, промови, читання тощо), Інтернет, радіо, телебачення, кіно, театр, образотворче мистецтво (плакати, карикатури тощо), політичну і художню літературу.

© Кальниш Ю.Г.

Site Footer