Загрози економічній безпеці

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ – події, явища, процеси, інші фактори, які створюють небезпеку для реалізації національних інтересів в економічній сфері держави.

© Чернятевич Я.В.

Site Footer