Державне регулювання цін

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН –

комплекс заходів прямого й опосередкованого впливу держави на механізм формування та встановлення цін. Впливаючи на ціни, держава домагається досягнення глобальних цілей регулювання економіки: здійснення кон’юнктурної і структурної політики, недопущення інфляції, модернізації виробництва, посилення національної конкурентоспроможності на світовому ринку, пом’якшення соціальної напруженості в суспільстві. Державне регулювання цін здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади, державними колегіальними органами й органами місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень. Основні засади цінової політики та ціноутворення визначає Закон України “Про ціни і ціноутворення”.

© Соколова О.М.

Site Footer