Інноваційна система країни

ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА КРАЇНИ – нові соціально-економічні відносини між владою, бізнесом та суспільством, які базуються на пріоритетному розвитку знань і технологій їх використання. Основна ідея, покладена в основу терміна “інноваційна система”, полягає в тому, що самі інновації, а також процеси їх створення та поширення є водночас і індивідуальним, і колективним актом. Інноваційна система складається, по-перше, із мереж індивідів та організацій, які породжують, розвивають, поширюють і використовують інновації та в комплексі створюють інноваційну інфраструктуру, і, по-друге, – з наявних інноваційних ресурсів та процесів, що відображають систему суспільних відносин, які складаються на мікро-, мезо- і макрорівнях реалізації інноваційної діяльності.

© Чикаренко І.А.

Site Footer