Інформаційне напруження

ІНФОРМАЦІЙНЕ НАПРУЖЕННЯ – стан інформаційного простору, який характеризується наявністю полівекторних та різнонаповнених інформаційних потоків, які заповнюють основні канали поширення інформації, дезорієнтують реципієнтів, створюють у них стан дискомфорту, невизначеності та тривоги.

© Попроцький О.П.

Site Footer