Політична конкуренція

ПОЛІТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ – форма політичної взаємодії, в якій суб’єкти політики в межах правових (або неправових) правил змагаються, борються за переваги в поділі влади, розподілі ресурсів і престиж.

© Зубчик О.А.

Site Footer