1. Документи, що посвідчують особу та дають їй право на перетин державного кордону України

Конституція України гарантує особам свободу пересування, вільний вибір місця проживання та право вільно залишати територію України, за винятком обставин, установлених чинним законодавством. Документами, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну та посвідчують особу громадянина України під час перебування за її межами, є: паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон — це документ, що посвідчує особу громадянина України під час перетинання ним державного кордону України та перебування за кордоном.

Цей паспорт оформляється:

– громадянам України, які досягли 18-річного віку та постійно проживають в Україні, — за їх особистим зверненням або зверненням законних представників таких громадян щодо одержання паспорта до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, за місцем проживання; у виняткових випадках паспорт може бути оформлено до досягнення громадянином 18-річного віку;

– громадянам України, які постійно проживають, перебувають у довгостроковому відрядженні, на навчанні, стажуванні, працюють за контрактом або перебувають на лікуванні за кордоном і досягли 16-річного віку, — за їх особистим клопотанням про одержання паспорта або клопотанням їх законних представників, поданим до закордонних дипломатичних установ України; громадяни України, які постійно проживають за кордоном, можуть подати клопотання про одержання паспорта також до Міністерства закордонних справ України; оформлення паспорта громадянам України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків або їх законних представників у разі потреби в самостійному виїзді таких осіб за кордон;

– особам, які проживають за кордоном і в установленому законодавством порядку набули громадянства України, — дипломатичними представництвами чи консульськими установами України за кордоном.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється протягом не більш як 3 місяців із дня подання звернення щодо його одержання, а у разі, коли поїздка зумовлена необхідністю термінового лікування особи, яка від’їжджає, пов’язана з від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи викликана смертю родича, який проживав за кордоном, — протягом 3 робочих днів. У разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини — громадянина України, такий паспорт оформляється протягом 10 робочих днів.

Зразок паспорта громадянина України для виїзду за кордон затверджується Кабінетом Міністрів України. Строк дії такого паспорта становить 10 років.

У випадку, якщо паспорт громадянина України для виїзду за кордон було втрачено, громадянин зобов’язаний невідкладно повідомити про це орган, який його видав, чи найближчу закордонну дипломатичну установу України.

За видачу та обмін паспорта на території України справляється державне мито, а за кордоном — консульський збір.

Проїзний документ дитини відповідно до Положення про проїзний документ дитини дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну та посвідчує особу неповнолітнього громадянина України під час перебування за її межами. Термін дії такого документа становить 3 роки або до 3 років у разі досягнення пред’явником документа 18-річного віку.

Проте постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 682 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 року № 152 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» передбачено, що проїзні документи дитини для виїзду за кордон з 1 квітня 2015 року компетентними органами не видаються. Замість них передбачено видачу проїзного документа для дитини одного зразка з дорослими, тобто паспорта для виїзду дитини за кордон.

Закордонний паспорт дитини нового зразка являє собою 32-сторінкову книгу в м’якій обкладинці з безконтактним електронним чіпом (або без нього) та сторінкою особистих даних. Він має обмежений термін дії. Зокрема, до досягнення 16 років такий паспорт видається терміном на 4 роки, після чого він підлягає заміні. Для дітей, які досягли 16 років, зазначений паспорт видається терміном на 10 років з аналогічною заміною надалі. Відбитки пальців у закордонний паспорт вносяться тільки з 12 років (за письмовою згодою особи віком від 16 років та за письмовою згодою батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників — для осіб від 12 до 16 років). Водночас надання біометричних даних не є обов’язковим.

Оформляти паспорти для виїзду дитини за кордон повинні лише діти, які не отримали документів для поїздок за кордон до 1 квітня

2015 року, оскільки документи для виїзду дитини за кордон, які були видані до цієї дати, не припиняють автоматично свою дію, а є дійсними протягом 3 років з моменту їх видачі або досягнення дитиною 18-річно го віку, або ж до закінчення терміну їх дії, вказаного в самому документі. Із паспортами батьків, де внесено дані про дітей, можна перетинати кордон України так само, як і із закордонними паспортами дітей та дитячими проїзними документами. З такими паспортами можна подорожувати з дітьми до закінчення терміну дії документа чи досягнення дитиною 18-річного віку. Усі три документи є чинними для перетину кордону України з дітьми. Проте слід пам’ятати, що проїзні документи дитини приймаються не всіма країнами світу, зокрема не приймають ці документи Чехія, Португалія та Іспанія. Отже, перед поїздкою необхідно уточнити в консульській установі держави, до якої планується подорож із дитиною, чи приймає ця держава проїзні документи дитини.

Дипломатичний паспорт є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України під час перетинання державного кордону і перебування за межами України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Дипломатичний паспорт оформлюється Міністерством закордонних справ України у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру та Державним центром персоналізації документів.

Дипломатичний паспорт оформлюється на строк до 5 років.

Дипломатичний паспорт України видається на строк перебування на відповідних посадах: а) Президентові України; б) Голові Верховної Ради України; в) Прем’єр-міністрові України; г) міністрові закордонних справ України.

Дипломатичний паспорт України видається подружжю перерахованих вище осіб на строк перебування їх на відповідних посадах.

Окрім зазначених вище осіб, дипломатичний паспорт України на строк виїзду у службове відрядження за кордон видається іншим дипломатичним працівникам, дипломатичним кур’єрам України, народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, Голові Конституційного Суду України, Голові Верховного Суду України, секретареві Ради національної безпеки і оборони України, главі Адміністрації Президента України, главам і членам делегацій України на міжнародні переговори, утворених відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, якщо такими актами передбачено видачу дипломатичного паспорта.

Видача дипломатичного паспорта на строк виїзду у службове відрядження за кордон Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим і голові Севастопольської міської державної адміністрацій здійснюється відповідно до закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (2014 р.).

Видача дипломатичного паспорта, який зберігається в Міністерстві закордонних справ України, здійснюється на підставі письмового подання за підписом керівника або заступника керівника відповідного державного органу, установи чи організації.

Варто зауважити, що дипломатичний паспорт України також видається Президентові України та його дружині і після закінчення строку повноважень Президента України або у разі дострокового припинення повноважень Президента України, крім випадків, коли Президент України був усунений з поста в порядку імпічменту, та особам, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

Службовий паспорт є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України під час перетинання державного кордону і перебування за межами України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Службовий паспорт оформлюється Міністерством закордонних справ України у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру та Державним центром персоналізації документів.

Службовий паспорт оформлюється на строк до 5 років.

Службовий паспорт видається таким особам:

1) на строк перебування у відрядженні за кордоном:

– направленим у довгострокове відрядження до закордонних дипломатичних установ України адміністративно-технічним працівникам дипломатичної служби, які є громадянами України;

– направленим у довгострокове відрядження до закордонних дипломатичних установ України працівникам обслуговуючого персоналу дипломатичної служби України, які є громадянами України. Відповідні паспорти України видаються дружинам (чоловікам), неповнолітнім дітям та іншим членам родини осіб, якщо вони проживають із такими особами за кордоном, на строк проживання;

2) на строк виїзду у службове відрядження за кордон:

– керівникам та заступникам керівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, крім тих, яким згідно з Положенням про дипломатичний паспорт України видається дипломатичний паспорт України; першим заступникам та заступникам міністрів;

– Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини;

– керівникам та заступникам керівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Ради національної безпеки і оборони

України, крім тих, яким згідно з Положенням про дипломатичний паспорт України видається дипломатичний паспорт України;

– керівникам та заступникам керівників самостійних структурних підрозділів (не нижче управління) міністерств, іншого центрального органу виконавчої влади;

– керівникам та заступникам керівників самостійних структурних підрозділів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України;

– заступникам Голови та суддям Конституційного Суду України; першому заступнику, заступникам Голови та суддям Верховного Суду України;

– головам, заступникам голів вищих спеціалізованих судів України;

– членам державних колегіальних органів;

– керівникам та заступникам керівників Національного банку України, Генеральної прокуратури України, Національного анти корупційного бюро України, Генерального штабу Збройних сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім тих, яким згідно з Положенням про дипломатичний паспорт України видається дипломатичний паспорт України;

– керівникам та заступникам керівників самостійних структурних підрозділів (не нижче управління) Національного банку України, Генеральної прокуратури України, Національного антикорупцій ного бюро України, Генерального штабу Збройних сил України, Центрального управління Служби безпеки України, органів військового управління інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

– військовослужбовцям Управління державної охорони України, які забезпечують охорону Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України та міністра закордонних справ України;

– главам та членам делегацій на міжнародні переговори, утворених відповідно до актів Президента України або Кабінету Міністрів України.

Видача службового паспорта, який зберігається в Міністерстві закордонних справ України, здійснюється на підставі письмового подання за підписом керівника або заступника керівника відповідного державного органу, установи чи організації. Повернення службового паспорта на зберігання Міністерству закордонних справ України забезпечується відповідним державним органом, установою або організацією, які клопотали про його оформлення та/або видачу. Службовий паспорт повертається на зберігання разом із супровідним листом.

Посвідчення особи моряка є документом, що посвідчує особу, оформляється й видається особі, яка постійно проживає на території країни та обіймає будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах — членах Міжнародної організації праці. Посвідчення дає право особі, якій його оформлено, на виїзд з України та в’їзд в Україну на судні, членом екіпажу якого вона є, а також на виїзд з України та в’їзд в Україну в індивідуальному порядку під час прямування чи переходу на інше судно або списання із судна. Посвідчення не може бути використано на території України чи інших держав для укладення правочинів та здійснення приватних поїздок за кордон, не пов’язаних із виконанням трудових обов’язків.

Посвідчення видається на 5 років. Строк дії посвідчення може бути продовжено один раз — до 5 років, після закінчення якого посвідчення підлягає обміну. Рішення про продовження строку дії посвідчення ухвалюється капітаном морського порту за заявами моряків у строки, передбачені для оформлення і видачі посвідчення.

Усі перераховані вище документи є власністю України й за умови їх належного оформлення є дійсними для виїзду в усі держави світу.

У випадку втрати громадянином України одного зі вказаних документів, документом, що дає право на в’їзд в Україну, є посвідчення особи на повернення в Україну, яке видається закордонними дипломатичними установами. Воно затверджується Кабінетом Міністрів України та є документом, що підтверджує громадянство України і дає право на в’їзд в Україну.

Посвідчення оформляється та видається дипломатичними представництвами та консульськими установами України в інших державах у випадку втрати особою документів, що дають право на виїзд з України та посвідчують особу під час перебування за її межами, а також якщо строк дії таких документів закінчився або встановлено, що вони є недійсними з інших причин.

Це посвідчення містить звернення, в якому Міністерство закордонних справ України просить органи влади іноземних держав сприяти поверненню в Україну особі, зазначеній у цьому посвідченні.

Строк дії посвідчення визначається консульською посадовою особою, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення пред’явника посвідчення в Україну.

За видачу посвідчення відповідно до встановленого порядку справляється консульський збір. За наявності обставин, що доводять неспроможність громадянина сплатити консульський збір за видачу посвідчення, керівником дипломатичного представництва або консульської установи України в іншій державі може бути ухвалено рішення про видачу такому громадянину посвідчення без справляння консульського збору.

Документ, що дає право на перетинання державного кордону в межах місцевого прикордонного руху (позначається літерами ДПК, у машинозчитуваній зоні — УИ), оформляється дипломатичними представництвами або консульськими установами України, визначеними міжнародними договорами України про місцевий прикордонний рух у порядку, встановленому МЗС, на аркуші паперу формату А4, на який приклеюється візова етикетка. До зазначеного документа вносяться відомості відповідно до таких договорів. За оформлення документа, що дає право на перетинання державного кордону в межах місцевого прикордонного руху, стягується консульський збір відповідно до міжнародних договорів України про місцевий прикордонний РУХ.

Крім перерахованих вище документів, та враховуючи Правила перетинання державного кордону громадянами України , посвідчення члена екіпажу також дає право на виїзд з України та в’їзд в Україну, є документом, що підтверджує громадянство України і видається громадянинові України, який є членом екіпажу повітряного судна, зареєстрованого в Україні відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (1944 р.), для використання його під час виконання міжнародних польотів.

Відповідно до Положення про посвідчення члена екіпажу посвідчення надає право члену екіпажу на виїзд з України та в’їзд в Україну на повітряному судні під час виконання ним польотного завдання. Член екіпажу може також за посвідченням здійснити виїзд з України в індивідуальному порядку в разі прямування до місця перебування повітряного судна і безперешкодний в’їзд в Україну за наявності документів про закордонне відрядження.

Посвідчення виготовляється відповідно до вимог Міжнародної організації цивільної авіації та є документом суворої звітності.

Посвідчення, не здане в установленому порядку, вважається втраченим та є недійсним, у цьому випадку член екіпажу зобов’язаний негайно повідомити про це командира повітряного судна, керівника авіакомпанії чи авіапідприємства, де він працює, та органи внутрішніх справ, а за кордоном — також дипломатичне представництво або консульську установу України, які видають у порядку, встановленому законодавством, посвідчення особи на повернення в Україну.

Керівник авіакомпанії чи авіапідприємства не пізніше 3 днів з дати повідомлення про втрату членом екіпажу посвідчення інформує про це у письмовій формі орган державного регулювання у сфері цивільної авіації для подальшого інформування Адміністрації Держприкордонслужби.

Для осіб без громадянства існує посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, що є документом, який посвідчує таку особу під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном.

Відповідно до Положення про посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон посвідчення оформляється особам без громадянства, які досягли 16-річного віку і постійно проживають в Україні, за їх особистим зверненням (зверненням їх законних представників) про одержання посвідчення до територіального органу або підрозділу МВС за місцем проживання. У виняткових випадках — за наявності вимог держави, до якої здійснюється виїзд, чи вимог міжнародної організації, для участі в заходах якої здійснюється виїзд, — посвідчення може бути оформлено до досягнення особою без громадянства 16-річного віку. Посвідчення оформляється протягом 3 місяців від дня звернення про одержання посвідчення, а у випадках, коли поїздка пов’язана з терміновим лікуванням від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи викликана смертю родича, який проживав за кордоном, — протягом 3 робочих днів.

За видачу посвідчення справляється державне мито.

Про втрату посвідчення особа без громадянства зобов’язана негайно повідомити орган, який видав посвідчення.

Проїзний документ біженця є документом, що посвідчує особу його власника та надає їй право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Документ видається також іноземцям та особам без громадянства, яких було визнано біженцями іншими державами — учасниками Конвенції про статус біженців (1951 р.) та (або) Протоколу щодо статусу біженців (1967 р.) і які перебувають в Україні на законних підставах та не мають дійсних проїзних документів для виїзду за кордон.

Якщо документ пошкоджено, втрачено або строк його дії закінчився, біженець може отримати новий документ у територіальному органі за місцем проживання.

У передбачених міжнародними договорами України випадках для виїзду за кордон можуть використовуватися й інші документи.

Site Footer