Державне управління в умовах надзвичайних ситуацій

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ – цілеспрямований організуючо-регулюючий вплив держави (через систему її органів та посадових осіб, на які покладається здійснення управління в умовах НС), спрямований на забезпечення нормальних умов життєдіяльності людини і суспільства, функціонування держави, об’єктів економіки та інфраструктури, недопущення (або зменшення) матеріальних втрат та шкоди довкіллю у разі виникнення НС та ліквідації їх наслідків.

© Клименко Н.Г.

Site Footer