Модель дестабілізації економічної системи

МОДЕЛЬ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНО-МІЧНОЇ СИСТЕМИ – абстрактний опис спланованих і взаємопов’язаних засобів здійснення дестабілізації економічної системи, а саме: спекуляції на світовому валютному ринку, які знижують курс національної валюти та призводять до зростання цін на основні споживчі товари; штучне зниження цін на традиційні продукти експорту, що скорочує валютні надходження та призводить до дефіциту торгівельного балансу; підвищення цін на традиційні продукти імпорту, особливо товари першої необхідності, що породжує їх недостачу і прискорює інфляцію; організація транс-національними корпораціями і банками, а також пов’язаними з ними місцевими підприємцями “втечу” капіталів із країни, що призводить до спаду ділової активності, скорочення внутрішніх джерел економічного зростання; згортання ТНК і ТНБ виробництва на своїх філіалах у країні, що спричиняє зростання безробіття й соціальної напруженості; відмова консорціумів транснаціональних банків видавати кредити, або ж виставлення таких умов їх надання, які заздалегідь спровокують соціальні протести.

© Шевченко М.М.

Site Footer