Інноваційний розвиток

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК – економічна категорія, яка являє собою складний процес прикладного характеру зі створення та впровадження інновацій з метою якісних змін об’єкта управління та отримання економічного, соціального, екологічного, науково-технічного чи іншого виду ефекту, що пов’язаний з необхідною умовою виживання і розвитку організацій, підприємств, галузей господарства тощо в довгостроковій перспективі.

© Чикаренко І.А.

Site Footer