Місцевий економічний розвиток

МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК – процес, у рамках якого публічний, бізнесовий та громадський сектори співпрацюють між собою з метою створення кращих умов для економічного зростання та створення нових робочих місць, ефективного використання людських і природних ресурсів конкретної місцевості, що призводить до соціальних, економічних, екологічних, гуманітарних та інших позитивних змін, зростання рівня добробуту та якості життя населення.

© Гринчук Н.М.

Site Footer