Автономія політична

АВТОНОМІЯ ПОЛІТИЧНА – право самостійного здійснення державної влади, що надається конституцією певній територіальній або національній спільноті.

© Газізов М.М.

Site Footer