Глобальна соціокультурна інтеграція

ГЛОБАЛЬНА СОЦІОКУЛЬТУРНА ІНТЕГРАЦІЯ – процес, альтернативний диференційованості соціальних і культурних систем різного рівня, який фіксує посилення тенденції до взаємозв’язку (зближення, об’єднання) всіх сфер і сторін соціокультурної діяльності й буття в планетарному масштабі, що сприяє взаємообміну між національними куль-турами, інформаційними потоками, формуванню загальнолюдських цінностей на основі національних стереотипів.

© Абрамов В.І.

Site Footer