Культурна політика

КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА – публічний політичний процес у сфері культури, науки, освіти, мистецтва, діяльності культурно-освітніх установ, засобів масової інформації, організації дозвілля, який визначає завдання та стратегію культурного розвитку, основні принципи, методи і засоби регулювання культурних процесів у суспільстві. Встановлює засади: регулювання суспільних відносин у галузі історико-культурної спадщини, охорони та реставрації пам’яток історії і культури; формування інфраструктури сфери культури, забезпечення бюджетного фінансування (державних музеїв, театрів, архівів, бібліотек, консерваторій, кіностудій, концертних залів); охорони авторських прав науково-технічної та художньої творчості; регулювання громадського теле- і радіомовлення.

© Ребкало В.А., Кожушко А.О.

Site Footer