Інноваційний розвиток територіальної громади

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ – 1) переведення територіальної громади на нові стандарти управління, що забезпечують отримання соціального, економічного, екологічного ефектів, високі (випереджальні) темпи підвищення рівня та якості життя членів громади;

2) забезпечення здатності управління “відповідати” сучасним вимогам до інноваційного розвитку територіальних громад (системні впливи зовнішнього середовища) і досягати, використовуючи концептуально-методологічні та інструментально-прикладні засоби, ви-значених стратегічних орієнтирів. До таких орієнтирів віднесено: керований розвиток на основі програмно-цільового конкурентно-орієнтованого управління; розвинуту ринково-підприємницьку та інноваційну інфраструктуру; партнерство громад і партнерство в трикутнику “влада-бізнес-громада”; партисипативність громадян в управлінні; високу якість і доступність публічних послуг; надійний захист прав споживачів та виробників; регулярне оцінювання якості діяльності влади громадянами; відкритість влади; розвинуті систему управління, стратегічне мислення та організаційну культуру.

© Чикаренко І.А.

Site Footer