Медіаграмотність публічного службовця

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ –

характеристика, що охоплює знання, уміння, навички та досвід, якими володіє (має володіти) публічний службовець, що дає йому змогу: 1) усвідомлено ставитися до джерел (каналів) масової інформації; 2) критично сприймати інформацію, яка поширюється у засобах масової інформації, інтернет-медіа (веб-сайти, соціальні мережі тощо), інші комунікативні канали; 3) самостійно осмислювати отриману інформацію; 4) адекватно та неупереджено ретранслювати отриману інформацію всіма можливими каналами соціальної комунікації.

© Дрешпак В.М.

Site Footer