Містообслуговуюча сфера

МІСТООБСЛУГОВУЮЧА СФЕРА –

1) частина економіки міста, віднесена до постіндустріального економічного устрою, яка включає всі види незаборонених законодавством комерційних і некомерційних, спрямованих на задоволення соціально-культурних потреб муніципальних послуг, що надаються підприємствами, організаціями, а також фізичними особами; 2) сфера діяльності місцевих органів публічної влади, спрямована на здійснення процесу планування, організації, приведення в дію та контроль в системі надання муніципальних послуг із метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань життєзабезпечення територіальної громади.

© Ігнатенко О.С., Гарькавий І.Б.

Site Footer