Апарат публічної влади

АПАРАТ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ –

структурована сукупність усіх державних органів та органів місцевого самоврядування, які у визначених законодавством межах забезпечують упорядкування суспільної життєдіяльності з метою захисту прав, свобод і законних інтересів громадянина і людини, вирішення нагальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань.

© Мельниченко В.І.

Site Footer