Повний цикл публічної політики

ПОВНИЙ ЦИКЛ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ – методологічний підхід до розуміння публічної політики як процесу, що включає загальний порядок етапів, у межах яких відбувається розробка та впровадження політики: ідентифікація і визначення проблеми; дослідження й аналіз політики; генерування стратегічних рішень та альтернатив; консультації; розробка пропозицій щодо політики; реалізація політики; моніторинг та оцінка політики.

© Ситник С.В.

Site Footer