Комунітарна служба

КОМУНІТАРНА СЛУЖБА – професійна діяльність осіб, які займають штатні посади в установах (інститутах, органах, службах, агентствах) ЄС, щодо практичного виконання рішень та імплементації політики інститутів ЄС і одержують заробітну плату з бюджету ЄС. Еволюція К.с. тісно пов’язана з розвитком інституційної системи ЄС. Сучасна структура публічної служби ЄС складається з трьох функціональних груп службовців: адміністраторів (AD), асистентів (AST) та секретарів/клерків (AST/SC) і єдиної шкали оплати праці, яка включає 16 рангів по 5 ешелонів у кожному. Склад К.с. формується з громадян ЄС шляхом відкритої конкурсної процедури. В основу її діяльності покладені принципи незалежності, лояльності до ЄС, відповідальності, ефективності діяльності та максимальної відкритості (транспарентності).

© Прокопенко Л.Л., Рудік О.М.

Site Footer