Тема 3. Правове регулювання відносин власності і захист прав суб’єктів господарчої діяльності

План

3.1. Регулювання взаємодії суб’єктів підприємницької діяльності.

3.2. Особливі форми організації підприємництва.

3.3. Ліцензування та патентування окремих видів підприємницької діяльності.

3.4. Міжнародні економічні відносини та міжнародне підприємництво.

Основні поняття: договір, договірні взаємовідносини, підприємства колективної власності, селянські (фермерські) господарства, оренда, лізинг, концесія, комерційна концесія, державні та змішані підприємства, інноваційне підприємництво, венчурний бізнес, франчайзингова форма підприємництва, офшорні фірми, ліцензування, патентування, міжнародне підприємництво.

Site Footer