Політична модернізація

ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ – процес трансформації суспільства, який супроводжується формуванням, розвитком та поширенням політичних інститутів і практик, оновленням політичної структури з урахуванням досвіду передових держав та актуальних наукових досягнень. Складовою сучасної П.м. є соціальна мобілізація, розширення політичної участі громадян, поширення демократичних цінностей і норм, властивих розвиненим країнам. Виділяють такі типи П .м.: спонтанну (органічну), повторну (“модернізацію навздогін”) та часткову.

© Рейтерович І.В.

Site Footer