Менеджмент державного адміністрування (адміністративний менеджмент)

МЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ (АДМІНІ-СТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ) –

1) діяльність ланок виконавчої влади на загальнонаціональному рівні. Управлінська діяльність спрямована на різноманітні ресурси, змістом якої є планування, організування, мотивування та контроль, що спрямовані на формування й ефективне досягнення цілей організації;

2) сукупність принципів, форм, методів, прийомів та засобів управління матеріальними й людськими ресурсами.

© Зубчик О.А.

Site Footer