Глобалізм

ГЛОБАЛІЗМ – 1) явище, яке характеризує цілісність світу, процес становлення глобальної спільності людей у масштабі всього людства в єдності з природою планети Земля; 2) світоглядна установка, тип свідомості, коли глобальна компонента стає домінуючою.

© Абрамов В.І.

Site Footer