Міжнародна організація праці (МОП)

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ (МОП) – спеціалізована установа Ліги Націй, а після Другої світової війни – Організації Об’єднаних Націй (ООН), заснована в 1919 р. з метою між-державного співробітництва для забезпечення тривалого миру та ліквідації соціальної несправедливості шляхом покращення умов праці, яка розробляє універсальні трудові норми у формі конвенцій та рекомендацій, що сукупно складають основу міжнародних трудових стандартів і мають переважно програмно-цільовий характер.

© Древаль Ю.Д.

Site Footer