Корпоративізм місцевого самоврядування в територіальних громадах

КОРПОРАТИВІЗМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ТЕРИТО-РІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ – ступінь засвоєння та використання членами громади, місцевою владою і всіма зацікавленими сторонами сукупності методів та інструментів реалізації принципів і складових елементів корпоративного способу організації та управління і вирішення завдань місцевого значення органами влади, фахівцями та іншими учасниками процесів самоврядної життєдіяльності. Водночас корпоративізм – це не просто опанування філософією, ідеологією та сукупністю методів його реалізації, а й соціальне та правове явище, наявність і прояв якого підвищує та супроводжує процеси розвитку громади за рахунок повної реалізації функцій цілепокладання, самоідентифікації, прогностики, згуртування і мобілізації самоврядної діяльності на досягнення цілей розвитку.

© Бобровська О.Ю.

Site Footer