Бенчмаркінг у системі публічної служби

БЕНЧМАРКІНГ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ –

аналіз і використання кращих практик у системі публічної служби для вдосконалення управлінських процесів та надання послуг. Визначають такі основні форми бенчмаркінгу: корпоративний бенч-маркінг (corporate style benchmarking); розширений бенчмаркінг (broader ap-proach to benchmarking); бенчмаркінг результативності (performance bench-marking). Бенчмаркінг виступає як один з інструментів управління за результатaми. У системі публічної служби най-частіше використовується бенчмаркінг результативності, сутність якого полягає у порівнянні досягнутих значень показників результативності із зовнішніми еталонами (даними національної та регіональної статистики, стандартами, результатами діяльності схожих за функціями організаційних структур, посадових осіб тощо).

© Пахомова Т.І.

Site Footer